Alternative content

Get Adobe Flash player

БАГИ ДИЗАЙН

ТРАДИЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
15 ГОДИНИ ПРИСЪСТВИЕ В РЕКЛАМНОТО ПРОСТРАНСТВО
НОВАТОРСТВО
КОМУНИКАТИВНОСТ
КОРЕКТНОСТ
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
НАГРАДИ
ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ ПРЕДЛАГАЩИ ПАНАИРНИ И ИЗЛОЖБЕНИ УСЛУГИ


ИДЕЯТА

Се ражда след като получим заданието от клиента.
Нашите традиционни кленти вече са се доверили и на нашите предложения - плод на дългогодишния ни взаимен опит и доверие.


ПРОЕКТИРАНЕТО


Е процес, в който:
Клиента получава 3D визия на първоначалната идея според неговото задание или наше предложение.
Дискутира с нас основните конструктивни и рекламно графични елементи от дизайна на щанда.
Постигаме крайния проект – изработен изцяло в името на имиджа и за нуждите на фирмата участник.


ИЗГРАЖДАНЕТО


Са моментите когато идеята става реалност
Предварителната подготовка е от изключителна важност, т.е. всеки навреме договорен проект е много по-сигурен.
Транспорт – фирма БАГИ ДИЗАЙН разполага със собствен автомобилен парк.
Монтаж – чудното е, че в зависимост от проекта може тавана да е първото готово нещо! Осветление.
Подиуми и подово покритие. Включва електро инсталация в зависимост от проекта – вградени контакти или декоративна светлина.
Изграждане на основната конструкция на щанда.
Електро инсталация за нуждите на експонатите и сервиза на щанда.
Рекламно графично оформление – цветовете, логата, декорациите ...
Обзавеждане и доизкусуряване.


АВТОРСКИ НАДЗОР


Проследяване на процеса на подготовка и изграждане. Грижа и поддръжка на щанда през дните на изложението.


Copyright 2009 : BAGGIE : All Right Reserved. | Design IFC-Studio